Privacy verklaring

NL-Lab houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. Meer informatie over de AVG is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij de uitvoering van overeenkomsten tussen NL-Lab en haar klanten hebben we persoonsgegevens nodig voor contact, controle van identiteit, betalingsgegevens en terugkoppeling van testresultaten.

Een deel van de gegevens wordt ook gebruikt voor wetenschappelijke analyse van testresultaten. Hierbij worden alleen de noodzakelijke gegevens gebruikt, namelijk de testresultaten, zeer beperkte klinische informatie maar zeker geen persoonsgegevens.

Als bedrijf willen we onze klanten diensten verlenen die aan hun behoeften voldoen. Hiervoor gebruiken we gegevens om contact te houden, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven.

Daarnaast verwerkt NL-Lab persoonsgegevens van medewerkers die nodig zijn voor de normale bedrijfsvoering.

NL-Lab zorgt ervoor dat zo min mogelijk mensen toegang hebben tot persoonsgegevens. De computersystemen waar persoonsgegevens opgeslagen zijn, zijn alleen binnen de bedrijfsruimte van NL-Lab. Deze gegevens staan op beveiligde hardware.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens die gevallen waarin NL-Lab wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren.

Website

NL-Lab gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor technische functies zoals het juist en optimaal functioneren van de website en bijvoorbeeld bijhouden van voorkeursinstellingen en/of het leveren van op maat gemaakte content. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U hebt het recht ons te verzoeken om inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hierbij kunt u:

  • uw persoonsgegevens (zoals uw adres) laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens;

In het geval van een verzoek, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij NL-Lab en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van ons privacy beleid

NL-Lab kan dit privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen door op haar website een update van deze versie te plaatsen.  Als u hiervan op de hoogte wilt blijven raden we u aan de website van NL-Lab regelmatig te bezoeken.