Darmmicrobioom

Het darmmicrobioom is zeer complex en bestaat uit een enorme hoeveelheid micro-organismen, voornamelijk bacteriën. Het is een netwerk-orgaan dat in verbinding staat met allerlei delen van het lichaam en op die manier een enorme invloed kan hebben op het welzijn en de gezondheid.

NL-Lab is dankzij onze superieure analysetechniek in staat het darmmicrobioom volledig te meten en voor 96% correct te identificeren. Hierdoor krijg je beter inzicht in de situatie en wat er eventueel gedaan kan worden om de balans weer te herstellen.

Wij bieden darmmicrobioom-onderzoek voor:

Waarom kiezen voor NL-Lab?

Rijke en unieke data dankzij onze superieure C-FISH analysemethode.

Slimme interpretatie van de gemeten data, dankzij eigen modellen, protocollen en methodes.

Wetenschappelijk-onderbouwd therapeutisch advies, dat aansluit op de praktijk.

Klantvriendelijke ondersteuning: goed bereikbaar en persoonlijk.

Betrouwbaar: Wetenschappelijk onderbouwd, gevalideerd en onafhankelijk.

En nog veel meer! Ontdek de vele voordelen van NL-Lab.

Darmmicrobioom-onderzoeken voor behandelaren

Onze onderzoeken zijn geschikt voor alle behandelaren (artsen, therapeuten, diëtisten, coaches, etc.) die zich richten op voeding en gezondheid. Zij kunnen aan de hand van onze begrijpelijke rapportages en praktisch therapeutisch advies, een diagnose en behandelplan opstellen.

Mocht je vragen of suggesties hebben over het aanbod, dan kan je ons altijd contact met ons opnemen.

De indeling van ons aanbod voor behandelaren

Dysbiose-pakketten

Traditioneel dysbiose onderzoek geeft alleen aan of het darmmicrobioom in balans (eubiose) of uit balans (dysbiose) is. Bij NL-Lab hebben we een verbeterd model voor dysbiose ontwikkeld. Ons model kent vier verschillende typen dysbiose, elk met hun eigen kenmerken en mogelijke behandelingen.

Deze betaalbare pakketten zijn zeer geschikt als eerste inventarisatie van het darmmicrobioom of bij monitoring over een langere periode.

Pro Dysbiose

Dit pakket geeft inzicht of het darmmicrobioom in balans is, gebaseerd op de twee grootste groepen bacteriën in het darmmicrobioom. In het geval van onbalans (dysbiose), krijg je informatie over het type dysbiose, de mate van dysbiose, eigenschappen van het monster en therapie-advies om dat specifieke type dysbiose te behandelen.

Pro Dysbiose Monitoring

Een serie van drie Pro Dysbiose tests die de ontwikkeling van de balans van het darmmicrobioom over een bepaalde periode inzichtelijk maken. Na de 2e en 3e meting wordt het rapport aangevuld met informatie over de ontwikkeling van de dysbiotische status t.o.v. de vorige meting(en).

De algemene darmmicrobioom-pakketten

De algemene darmmicrobioom-pakketten meten 100% van het darmmicrobioom en identificeren 96%. Hiermee krijg je een volledig beeld van de samenstelling van het darmmicrobioom. Er zijn drie verschillende pakketten die steeds uitgebreider zijn.

Pro Basic

Dit pakket geeft je inzicht in de samenstelling en activiteit van 96% van het darmmicrobioom. Daarnaast krijg je inzicht in de mate van en het type dysbiose, de diversiteit van het microbioom, de kolonisatie-resistentie en passend therapie-advies voor eventuele gevonden afwijkingen.

Pro Expert

Dit pakket biedt alles van het Pro Basic pakket, plus extra bacterie-analyses (Akkermansia en Faecalibacterium prausnitzii) en inzicht in de rol van het darmmicrobioom op: de probiotische functie, de mucusfunctie, de darmmembraan-bescherming, de permeabiliteit van de darmwand, en eventuele ontsteking van de darmwand.

Pro Master

Ons meest uitgebreide pakket biedt, bovenop het Pro Expert pakket, nog dieper inzicht in de darmmembraan-bescherming, de permeabiliteit van de darmwand en eventuele ontstekingen van de darmwand (slgA, calprotectine). Daarnaast worden de butyraat-productie, LPS-productie, oxalaat-reductie en sulfaat-reductie gemeten.

Optioneel: In combinatie met deze pakketten is het mogelijk om de invloed van het darmmicrobioom op een aantal darmgerelateerde aandoeningen te laten onderzoeken. Afhankelijk van het pakket wordt hier een meerprijs per aandoening voor berekend.

De darmmicrobioom-pakketten voor specifieke doelgroepen

Deze pakketten meten net als de algemene darmmicrobioom-pakketten 100% van het darmmicrobioom en identificeren 96%. Hiermee krijg je een volledig beeld van de samenstelling van het darmmicrobioom. Er zijn drie verschillende pakketten die specifiek afgestemd zijn op afwijkende types darmmicrobioom: die van zuigelingen, kinderen en ouderen.

N.B. Het onderscheid tussen zuigeling en kind wordt door ons niet op leeftijd gebaseerd, maar op omstandigheid: vanaf 3 maanden nadat een baby op vast voedsel is overgestapt raden we het Pro Kind pakket aan. Senior is bij ons vanaf ongeveer 70 jaar.

Pro Zuigeling

Dit pakket is geoptimaliseerd voor onderzoek van het darmmicrobioom van een zuigeling. De analyses zijn o.a. gericht op de melkzuurbacteriën in het darmmicrobioom. Darmmicrobioom-onderzoek voor een zuigeling is met name nuttig bij (vermoeden van) koliek en eczeem. Daarnaast geeft monitoring van het darmmicrobioom inzicht in veranderingen van het microbioom en/of er een verhoogde kans is op het ontwikkelen van auto-immuunaandoeningen.

Pro Kind

Dit onderzoekspakket is speciaal gericht op een darmmicrobioom dat nog in ontwikkeling is. Voor de interpretatie van het onderzoek wordt daarom gebruik gemaakt van referentiewaarden passend bij het darmmicrobioom van een kind.

Pro Senior

Naarmate men ouder wordt, verandert ook het darmmicrobioom. Het Pro Senior pakket bestaat uit analyses speciaal toegespitst op dit microbioom. Voor de interpretatie van het onderzoek wordt daarom gebruik gemaakt van referentiewaarden passend bij het darmmicrobioom van een senior.

Optioneel: In combinatie met deze pakketten is het mogelijk om de invloed van het darmmicrobioom op een aantal darmgerelateerde aandoeningen te laten onderzoeken. Afhankelijk van het pakket wordt hier een meerprijs per aandoening voor berekend.

De specifieke darmmicrobioom-onderzoeken

Deze onderzoeken richten zich op een specifiek onderdeel of specifieke functie van het darmmicrobioom.

Deze onderzoeken kunnen los besteld worden of als aanvulling op andere darmmicrobioom-pakketten.

Infectie-veroorzakende bacteriën

Omvat onderzoek naar de bacteriën die 92% van alle klassieke darminfecties veroorzaken, te weten: Proteus, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, Listeria, Yersinia enterocolitica, Helicobacter pylori, Clostridium perfringens en Clostridioides difficile.

Uitgebreid parasietenonderzoek

Bij periodieke darmklachten is de kans groot dat een parasitaire infectie de oorzaak is. Ons onderzoek is het meest uitgebreide parasietenonderzoek op de markt en identificeert de 16 soorten die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor meer dan 95% van de parasitaire darminfecties.

Kwaliteit spijsvertering

Compleet inzicht in de kwaliteit van de spijsvertering. Dit onderzoek is o.a. geschikt bij (vermoeden van) osmotische diarree, steatorroe, pancreasinsufficiëntie en verminderde leverfunctie. Het onderzoek omvat de bepaling van vet-, koolhydraat-, eiwit- en watergehalte en pancreas-elastase in de ontlasting.

Gisten & Schimmels

Dit pakket onderzoekt of er verhoogde hoeveelheden gisten en/of schimmels aanwezig zijn en hoe actief ze zijn. De eventuele aanwezigheid van Candida albicans en Aspergillus wordt specifiek in het rapport vermeld.

De darmmicrobioom-onderzoeken op aanvraag

Deze onderzoeken richten zich op een specifiek onderdeel of functie van het darmmicrobioom en kunnen alleen aangevraagd worden na overleg met NL-Lab.

Mocht je interesse hebben, dan kan je contact met ons opnemen.

Gluten-overgevoeligheid

Geeft een indicatie voor voedselovergevoeligheid en specifiek richting coeliakie. Het onderzoek omvat de bepaling van anti-transglutaminase, anti-gliadine en histamine.

Immunogene bacteriën

Dit onderzoek wordt aangevraagd bij vermoedens van verminderde weerstand. Hierbij moet men denken aan: chronische bronchitis en andere, terugkerende, ontstekingen van keel, neus en oren. Het onderzoek omvat de bacteriën die behoren tot de groepen Enterobacteriën en Enterococcus.

Occult bloed

Bepaling van de aanwezigheid van occult bloed in het ontlastingsmonster. Nb. Deze test kan alleen worden aangevraagd door BIG-geregistreerde artsen en bij personen die niet in de leeftijdscategorie 55-75 jaar vallen.

Probiotica-testen

Wij kunnen probiotica testen op aanwezigheid van bacteriesoorten, aantallen bacteriën en de activiteit van de aanwezige cellen.

Pro Biotica Persoonlijk

De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor het aanvragen van gepersonaliseerde probiotica bij derden en geeft inzicht in de samenstelling en activiteit van het darmmicrobioom. Daarnaast krijg je inzicht in de mate van en het type dysbiose, de diversiteit van het microbioom, de permeabiliteit van de darmwand en eventuele ontsteking van de darmwand.

Aanvullend: Darmgerelateerde aandoeningen

In combinatie met de algemene darmmicrobioom-pakketten en de pakketten voor specifieke doelgroepen is het mogelijk om de invloed van het darmmicrobioom op darmgerelateerde aandoeningen te laten onderzoeken.

Het betreft aandoeningen die rechtstreeks met de darmen te maken hebben (proximale aandoeningen zoals bv. PDS, lekkende darm, koliek) en aandoeningen die over de verschillende darm-assen lopen (distale aandoeningen zoals bv. depressie, astma, eczeem).

Afhankelijk van het gekozen pakket wordt er een meerprijs per onderzochte aandoening berekend.

NB. Deze onderzoeken geven inzicht in de mogelijke bijdrage van het darmmicrobioom op het ontstaan van, of het in stand houden van, een specifieke aandoening. De testuitslag is geen diagnose en dient door de behandelaar beoordeeld te worden.

De darmgerelateerde aandoeningen

 • ADHD
 • Aerobe overgroei (SIBO)
 • Astma
 • COPD
 • Depressie
 • Diabetes type 2
 • Eczeem
 • Hypertensie
 • Koliek
 • Lekkende darm
 • ME/CVS
 • Nierstenen
 • Obesitas
 • Prikkelbare darm syndroom
 • Ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa

Interesse in een voorbeeldrapport?

Behandelaren kunnen contact met ons opnemen om
voorbeeldrapporten te ontvangen.

vbrapport

Schrijf je vrijblijvend in

Inschrijven verplicht niet tot afname van onderzoek. Na inschrijving krijg je van ons alle relevante materialen, waaronder prijslijsten.

Webinar over ons aanbod

In september 2023 hebben we een webinar georganiseerd waarin we het complete aanbod voor behandelaren bespreken:

Darmmicrobioom-onderzoeken voor particulieren

Op dit moment is alleen ons Uitgebreide Parasieten onderzoek rechtstreeks door particulieren te bestellen.

Heb je interesse in de darmmicrobioom-onderzoeken voor behandelaren op deze pagina? Neem contact met ons op, dan sturen wij je een aantal opties van behandelaren die deze onderzoeken aanbieden.

Darmmicrobioom-onderzoeken voor topsporters

Leer meer over de mogelijkheden die NL-Lab biedt voor het optimaliseren en monitoren van het darmmicrobioom van topsporters.

Anderen bekeken ook: